Naam: (Stichting) KenMed
RSIN: 863248305
Kamer van Koophandel (KVK) nummer: 84533633
Contactgegevens: info@kenmed.nl

Doelstelling:
Stichting ‘Kennisplatform medicatie in de psychiatrie’, hierna: KenMed, is bedoeld voor iedereen die informatie zoekt over medicatie in de psychiatrie. Het doel van de stichting is het bieden van objectieve informatie over werking, bijwerkingen, feiten en fabels en de voor- en nadelen van medicatie in de psychiatrie. Op het internet is veel informatie en kennis beschikbaar over medicatie in de psychiatrie, maar die informatie is gefragmenteerd, niet geïntegreerd op één plek en vaak ontbreekt een wetenschappelijke basis.

Beleidsplan: hier te downloaden.

Bestuur van de stichting:

  • Laura De Wit, voorzitter
  • Christiaan Vinkers, secretaris
  • Angela Carlier, penningmeester
  • Frank Gerritse, algemeen bestuurslid
  • Richard Wesseloo, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk. Hetzelfde geldt voor redactieleden en leden van de wetenschappelijk adviesraad.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: hier te downloaden.

Financiele verantwoording:
Balans 2023
Jaaroverzicht baten en lasten 2023