Arne Risselada

Arne Risselada werkt als ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Ook is hij hoofdredacteur en wetenschappelijk directeur van Psyfar. Hij is gespecialiseerd in psychofarmacologie en farmacogenetica, en toezichthoudend ziekenhuisapotheker voor verschillende GGZ-instellingen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Eline Regeer

Psychiater

Eline Regeer is werkzaam als psychiater en onderzoeker bij Altrecht Bipolair, een TOPGGz afdeling voor de ambulante behandeling van mensen met een bipolaire stemmingsstoornis. Tevens is zij plaatsvervangend opleider van de A-opleiding van Altrecht en bestuurslid van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. Zij heeft speciale belangstelling voor tijdige herkenning van de bipolaire stoornis en zet zich in voor verbetering van de diagnostiek. Daarnaast houdt zij zich bezig met de verdere ontwikkeling van de psychosociale behandeling van de bipolaire stoornis. In haar werk integreert zij de dagelijkse behandelpraktijk met onderzoek om de effectiviteit van interventies te vergroten, het lange termijn beloop beter te kunnen voorspellen en positief te beïnvloeden.

Eric Ruhé

Psychiater

Eric Ruhé is klinisch epidemioloog en psychiater, en werkt op de Medisch Psychiatrische Unit van het Radboudumc en als hoofdonderzoeker bij het Donders Centre for Brain, Cognition and Behavior. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van therapieresistente depressieve stoornissen en de neurobiologie van recidivering van depressie. Als onderzoeker ontving Ruhé verschillende prestigieuze (inter)-nationale subsidies van ZonMw, de Hersenstichting, EU Horizon 2020 en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Eric Ruhé is lid van de executive board van de International Society of Affective Disorder (ISAD) en heeft zitting in wetenschappelijke commissies van diverse nationale en internationale conferenties. Voor KenMed is hij lid van de wetenschappelijke adviesraad.

Glenn Dumont

Klinisch farmacoloog

Glenn Dumont is klinisch farmacoloog, associate professor klinische farmacologie en farmacotherapie aan de Universiteit van Amsterdam, locatie AMC, wetenschappelijk adviseur bij ADHDcentraal, redacteur van Psyfar en als zelfstandig consulent adviseert hij behandelaars met betrekking tot de toepassing van psychofarmaca in de praktijk. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring met psychofarmacologisch onderzoek en met onderwijs aan een zeer divers publiek en focust daarbij primair op de praktische toepassing van wetenschappelijke inzichten. Ook publiceert hij regelmatig (inter)nationale en vaktijdschriften en boeken. Voor KenMed is hij lid van de wetenschappelijke adviesraad.

Irene van Vliet

Irene van Vliet is werkzaam als psychiater bij de afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden. Zij is o.a. betrokken bij de polikliniek Zwangerschap & Psychiatrie, daarnaast therapieresistente angststoornissen en stemmingsstoornissen, en ECT-behandeling. Verder geeft zij onderwijs, opleiding en nascholingen aan o.a. artsen, psychiaters psychologen, medisch biologen en farmacologen. Ook voert zij onderzoek uit en is zij landelijk betrokken bij Richtlijnontwikkeling en de Werkgroep ‘Samen beslissen’ van de Federatie voor Medisch Specialisten.

John Enterman

Psychiater en lid geneesmiddelenwerkgroep Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

John Enterman werkt als psychiater bij team IBT (intensieve behandelingen thuis) van Parnassia. Sinds 2007 is hij lid van de Geneesmiddelencommissie van Parnassia en sinds 2019 lid van de Geneesmiddelenwerkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) . Antipsychotica hebben daarbij steeds zijn bijzondere belangstelling. Hij neemt namens de NVvP deel aan de wetenschappelijke adviesraad.

Max de Leeuw

Psychiater

Max de Leeuw is als psychiater en assistant professor verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum en Rivierduinen. Hij behandelt en doet wetenschappelijk onderzoek naar patiënten met een bipolaire stoornis. Zijn onderzoek richt zich met name op de neurobiologische aspecten van de bipolaire stoornis, een belangrijk onderdeel daarvan is het analyseren van hersenscans van bipolaire patiënten. In 2015 promoveerde hij bij het UMC Utrecht op neuro-imaging en genetica bij schizofrenie. Voor KenMed is hij lid van de wetenschappelijke adviesraad.

Paulien Gritters

Psychiater

Paulien Gritters heeft de opleiding tot Kinder- en Jeugdpsychiater in het UMC Utrecht gedaan en is vervolgens gaan werken als psychiater bij de Militaire GGZ in Utrecht, waar zij geregeld patiënten met ADHD diagnosticeert en behandelt.

Pierre Bet

Pierre M. Bet werkt als ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog. Hij promoot farmacogenetica en medication review in de klinische praktijk. Hij initieerde het project www.mijnDNAmedicatiepas.nl. In zijn proefschrift bestudeerde hij farmacotherapie en farmacogenetica van antidepressiva in de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst in Amsterdam. Hij is momenteel betrokken bij veel onderzoeken naar depressies, zoals OPERA, TEMPO, RESET en het MARCH-medicatiebeoordelingsproject.

Rocco Hoekstra

Psychiater

Rocco Hoekstra werkt als psychiater bij het expertiseteam bipolaire stoornissen van Antes te Rotterdam. Hij houdt zich daarnaast bezig met wetenschappelijk onderzoek en diverse projecten op het gebied van de bipolaire stoornis, de laatste jaren vooral gericht op het gebruik van lithium. Hij is actief binnen het Kenniscentrum voor Bipolaire Stoornissen en heeft in 2017 vanuit patientenvereniging PlusMinus de Fred Bos Prijs ontvangen vanwege zijn verdiensten voor de bipolaire gemeenschap.

Roeland Vis

Roeland Vis is werkzaam als ziekenhuisapotheker in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht. Met Christiaan Vinkers schreef hij het boek Even Slikken, over de zin en onzin van antidepressiva.

Sandra Kooij

Psychiater

Sandra Kooij is als psychiater en hoogleraar bij Amsterdam UMC/VUMc gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen. Ze werkt bij de Parnassia Groep in Den Haag en is hoofd van het PsyQ kenniscentrum ADHD bij volwassenen en ouderen. Zij is tevens President van de DIVA Foundation en voorzitter van de European Network Adult ADHD. Voor KenMed is zij lid van de wetenschappelijke adviesraad.

Wim Veling

Wim Veling is werkzaam als psychiater en hoogleraar Psychiatrie bij het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van UMC Groningen. Hij is hoofd behandelzaken van de afdeling Psychose in het UCP en leidt het Virtual Reality mental health lab. Hij was voorzitter van de werkgroep Zorgstandaard Psychose. Zijn aandachtsgebieden zijn (vroege) psychose, psychiatrische epidemiologie, virtual reality en global mental health.